Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 themeforest.net 441 themes 41 263 93 sites / theme
2 WordPress.org 133 themes 173 525 1304 sites / theme
3 elegantthemes.com 85 themes 65 996 776 sites / theme
4 studiopress.com 84 themes 78 407 933 sites / theme
5 woothemes.com 67 themes 26 194 390 sites / theme
6 Automattic 59 themes 10 045 170 sites / theme
7 theme.wordpress.com 43 themes 8 041 187 sites / theme
8 mythemeshop.com 42 themes 8 481 201 sites / theme
9 GoodLayers 37 themes 6 159 166 sites / theme
10 wpexplorer.com 36 themes 3 980 110 sites / theme
Author Count themes Sites
11 yootheme.com 33 themes 3 215 97 sites / theme
12 wpzoom.com 31 themes 4 330 139 sites / theme
13 theme-junkie.com 27 themes 4 884 180 sites / theme
14 fabthemes.com 26 themes 2 629 101 sites / theme
15 ThemeZee 26 themes 6 422 247 sites / theme
16 Themeisle 23 themes 2 508 109 sites / theme
17 TT Themes 22 themes 2 156 98 sites / theme
18 flexithemes.com 21 themes 1 234 58 sites / theme
19 solostream.com 20 themes 2 092 104 sites / theme
20 themify.me 19 themes 3 911 205 sites / theme