Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 themeforest.net 441 themes 41 456 94 sites / theme
2 WordPress.org 133 themes 174 772 1314 sites / theme
3 elegantthemes.com 85 themes 65 851 774 sites / theme
4 studiopress.com 84 themes 78 535 934 sites / theme
5 woothemes.com 67 themes 26 467 395 sites / theme
6 Automattic 59 themes 10 108 171 sites / theme
7 theme.wordpress.com 43 themes 8 159 189 sites / theme
8 mythemeshop.com 42 themes 8 729 207 sites / theme
9 GoodLayers 37 themes 6 214 167 sites / theme
10 wpexplorer.com 36 themes 4 022 111 sites / theme
Author Count themes Sites
11 yootheme.com 33 themes 3 244 98 sites / theme
12 wpzoom.com 31 themes 4 453 143 sites / theme
13 theme-junkie.com 27 themes 5 054 187 sites / theme
14 fabthemes.com 26 themes 2 679 103 sites / theme
15 ThemeZee 26 themes 6 465 248 sites / theme
16 Themeisle 23 themes 2 505 108 sites / theme
17 TT Themes 22 themes 2 166 98 sites / theme
18 flexithemes.com 21 themes 1 267 60 sites / theme
19 solostream.com 20 themes 2 143 107 sites / theme
20 themify.me 19 themes 3 939 207 sites / theme