Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 inkthemes.com 19 themes 2 122 111 sites / theme
2 github.com 18 themes 2 572 142 sites / theme
3 Rohit Tripathi 17 themes 1 847 108 sites / theme
4 rockettheme.com 17 themes 927 54 sites / theme
5 organicthemes.com 17 themes 2 584 152 sites / theme
6 mojo-themes.com 17 themes 1 509 88 sites / theme
7 s5themes.com 16 themes 3 012 188 sites / theme
8 gabfirethemes.com 16 themes 2 727 170 sites / theme
9 CyberChimps 15 themes 15 349 1023 sites / theme
10 athemes 15 themes 4 767 317 sites / theme
Author Count themes Sites
11 InkThemes 14 themes 2 148 153 sites / theme
12 graphpaperpress.com 14 themes 2 099 149 sites / theme
13 QODE 14 themes 9 076 648 sites / theme
14 themetrust.com 14 themes 2 742 195 sites / theme
15 elmastudio.de 14 themes 2 004 143 sites / theme
16 bestweblayout 13 themes 1 183 91 sites / theme
17 cyberchimps.com 13 themes 2 694 207 sites / theme
18 ThemeGoods 13 themes 1 770 136 sites / theme
19 kopatheme 13 themes 853 65 sites / theme
20 SwiftIdeas 13 themes 5 212 400 sites / theme