Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 muffingroup 13 themes 8 330 640 sites / theme
2 d5creation 12 themes 1 049 87 sites / theme
3 templatic.com 12 themes 1 273 106 sites / theme
4 FasterThemes 12 themes 769 64 sites / theme
5 Catch Themes 12 themes 4 891 407 sites / theme
6 cats_456 11 themes 898 81 sites / theme
7 Anders Nor?n 11 themes 3 032 275 sites / theme
8 Kriesi 11 themes 22 013 2001 sites / theme
9 Sandy 10 themes 1 045 104 sites / theme
10 ThemeGrill 10 themes 6 339 633 sites / theme
Author Count themes Sites
11 Access Keys 10 themes 1 768 176 sites / theme
12 Justin Tadlock 10 themes 4 656 465 sites / theme
13 SoloPine 10 themes 2 925 292 sites / theme
14 diythemes.com 10 themes 13 278 1327 sites / theme
15 tskk 10 themes 900 90 sites / theme
16 Sara_p 10 themes 3 361 336 sites / theme
17 Greg Priday 10 themes 8 402 840 sites / theme
18 c.bavota 10 themes 4 494 449 sites / theme
19 Styled Themes 9 themes 858 95 sites / theme
20 tommusrhodus 9 themes 1 053 117 sites / theme