Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 InkHive 9 themes 1 110 123 sites / theme
2 Ben Sibley 9 themes 1 510 167 sites / theme
3 Charles 9 themes 1 363 151 sites / theme
4 SKTThemes 9 themes 656 72 sites / theme
5 MVPThemes 9 themes 4 809 534 sites / theme
6 Han 9 themes 5 541 615 sites / theme
7 manish_gori 9 themes 3 049 338 sites / theme
8 theme-id.com 9 themes 1 470 163 sites / theme
9 yithemes.com 9 themes 610 67 sites / theme
10 weblizar 9 themes 460 51 sites / theme
Author Count themes Sites
11 Slocum Themes 8 themes 761 95 sites / theme
12 Caroline Moore 8 themes 1 194 149 sites / theme
13 pexeto 8 themes 3 031 378 sites / theme
14 themefuse.com 8 themes 1 020 127 sites / theme
15 Stefan Ciobanu 8 themes 366 45 sites / theme
16 Dream-Theme 8 themes 10 231 1278 sites / theme
17 cmsmasters 8 themes 1 044 130 sites / theme
18 ProgressionStudios 8 themes 664 83 sites / theme
19 ThemeBlvd 8 themes 3 339 417 sites / theme
20 MH Themes 8 themes 3 160 395 sites / theme