Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 FORQY 1 themes 64 64 sites / theme
2 xuhel 1 themes 49 49 sites / theme
3 Schon Garcia 1 themes 48 48 sites / theme
4 Qaiser 1 themes 49 49 sites / theme
5 draebb 1 themes 57 57 sites / theme
6 dancer 1 themes 44 44 sites / theme
7 wpthemepark.com 1 themes 47 47 sites / theme
8 Chip Bennett 1 themes 21 21 sites / theme
9 marketplace.appthemes.com 1 themes 194 194 sites / theme
10 Justin Kopepasah 1 themes 132 132 sites / theme
Author Count themes Sites
11 imediapixel 1 themes 407 407 sites / theme
12 George Olaru 1 themes 15 15 sites / theme
13 shuvo586 1 themes 20 20 sites / theme
14 en.keremiya.com 1 themes 144 144 sites / theme
15 www.copyblogger.com 1 themes 299 299 sites / theme
16 Rija Rajaonah 1 themes 18 18 sites / theme
17 DesignerThemes 1 themes 91 91 sites / theme
18 wordpress.com 1 themes 77 77 sites / theme
19 nonprofitwordpressthemes.com 1 themes 76 76 sites / theme
20 MilkshakeThemes 1 themes 130 130 sites / theme