Author Themes Sites Sites per 1 theme
1 Morten Rand-Hendriksen 1 themes 206 206 sites / theme
2 tobscore 1 themes 48 48 sites / theme
3 themes.jozoor.com 1 themes 143 143 sites / theme
4 Mamekko 1 themes 95 95 sites / theme
5 johnytemplate.blogspot.com 1 themes 47 47 sites / theme
6 Theme-one 1 themes 157 157 sites / theme
7 ieub 1 themes 7 7 sites / theme
8 Shaibani 1 themes 55 55 sites / theme
9 Rajeeb Banstola 1 themes 73 73 sites / theme
10 dejumoshi 1 themes 8 8 sites / theme
Author Count themes Sites
11 www.orange-themes.com 1 themes 104 104 sites / theme
12 writerwp 1 themes 62 62 sites / theme
13 Phillip 1 themes 96 96 sites / theme
14 nehalist 1 themes 27 27 sites / theme
15 cliffano 1 themes 35 35 sites / theme
16 Blank 1 themes 258 258 sites / theme
17 undsgn 1 themes 321 321 sites / theme
18 MegaTheme 1 themes 258 258 sites / theme
19 antonshevchuk 1 themes 281 281 sites / theme
20 ThemeTor 1 themes 134 134 sites / theme